ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σε έκταση 24.500 τ.μ. οικοπέδου, με στεγασμένο χώρο 5.000 τ.μ.,
υπερσύγχρονο συσκευαστήριο δυναμικότητας επεξεργασίας και τυποποίησης
40.000 κιλών ανά 8ώρο, έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό  και φυσικά η
άριστη ποιότητα των επιλεγμένων προϊόντων μας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
μας.
Agricultural Products, Wholesale Fruits-Vegetables
Copyright © 2013. All Rights Reserved.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ